Vilkår og betingelser

Ved bestilling og mottak av tjenester fra Feit Fisk AS, aksepteres samtidig følgende vilkår og betingelser.

Feit Fisk AS kan ikke garantere for at informasjon og funksjoner på nettsiden er fullstendig og/eller korrekt. Dette innebærer at Feit Fisk AS ikke kan holdes ansvarlig for direkte eller avledet tap og/eller skade, som skyldes eventuelle feil, feilstavinger, utelatelser, teknisk svikt eller annet som kan medføre tap eller skade som angitt ovenfor. Ansvaret omfatter uteblitt fortjeneste, inntekter, eller annet tap.

Om vi underveis ser at prosjektet vil gå ut over de avtalte rammer vil Feit Fisk AS så tidlig som mulig gjøre kunden oppmerksom på dette. Vi har da mulighet til å justere oss inn eller endre prisramme.

Arbeid som ikke er skissert i pristilbud eller fremkommer klart av skisser levert faktureres etter til en hver tid gjeldende timesats. Ønsker om endring i oppsett, justeringer av farger, fonter og layout eller øvrige endringer i malverket som går ut over det avtalte antall timer som er stipulert i pristilbudet vil faktureres etter til en hver tid gjeldende timesatsers. Per dags dato utgjør dette kr 1999,-/time eks mva.